ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 621-784.9:535.6

Schválena: 9.11.1959b

SMĚRNICE PRO BAREVNOU ÚPRAVU
PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

ČSN 01 2725


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Instruction for colour arrangement of the working environment

 

Norma obsahuje pokyny pro barevnou úpravu pracovního prostředí, zásady pro volbu barev a příklady pro použití barev, zejména v průmyslové výrobě.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Barva -

a) z hlediska psychologického: je kvalitativní složkou zrakového vjemu,

b) z hlediska fyzikálního:

 ba) u barevného světla je charakterizována skladbou světel o různých vlnových délkách,

 bb) u barevného povrchu hmot je charakterizována schopností povrchu předmětu odrážet světla určitých vlnových délek,

c) z hlediska technologie: je směs pigmentů, popřípadě směs plnidel a barviv s pojidlem.

 

Barva jako zrakový vjem se vyznačuje třemi znaky: tónem, sytostí a světlostí.

 

a) Tón (barevný vid) - přívlastek, jímž je označován barevný vjem odpovídající barevným světlům ve spektrální stupnici, ve které za sebou následují červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová s postupnými přechody mezi nimi. Další tóny (označované purpurová nebo nachová či červenofialová) vznikají smíšeným barevných světel konce spektra (světla červeného a fialového). Mezi barevné tóny se v této normě zařazuje také tón neutrální (odpovídající bílé, šedé, černé).

 

Psychologickému pojmu „tón" odpovídá přibližně fyzikální pojem „převládající (dominantní) vlnová délka". Je to vlnová délka spektrálního světla, jehož smíšením ve vhodném poměru s bílým světlem lze nahradit světlo uvažované barvy. Tóny purpurové lze fyzikálně vyznačit pomocí doplňkové vlnové délky (viz čl. 4). Barvy bílá, šedá, černá se z fyzikálního hlediskaÚčinnost od:
1.6.1960

00040-- Vynechaný text --