MDT 621. 831              ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA              Schválena: 28. 12. 1978

DRÁŽKOVÁ SPOJENÍ EVOLVENTNÍ S ÚHLEM PROFILU 30°

Jmenovité rozměry a měřené veličiny

ČSN 01 4955*

ST SEV 517-77

Соединения шлицевые звольвентные с углом профиля 30°. Номинальные размеры и измеряемые величины

Involute splines with pressure angle 30°. Nominal dimensions and measured

quantities

Touto normou se zavádí ST SEV 517-77 Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Jmenovité rozměry a měřené veličiny (viz str. 3 až 81) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 81) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK Souvisící čs. normy

*  ČSN 01 4952 Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°.

Jmenovité průměry, moduly a počty zubů (obsahuje ST SEV 269-76)

*  ČSN 01 4953 Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°.

Lícování (obsahuje ST SEV 259-76)

*  ČSN 01 4954 Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°.

Základní profil a tvar zubů (obsahuje ST SEV 268-76)

V ST SEV 517-77 je odkaz na: ST SEV 268-76 - zavedena jako čs. norma v ČSN 01 4954 Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Základní profil a tvar zubů ST SEV 269-76 - zavedena jako čs. norma v ČSN 01 4952 Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Jmenovité průměry, moduly a počty zubů ST SEV 259-76 - zavedena jako čs. norma v ČSN 01 4953 Drážková spojení evolventní s úhlem profilu 30°. Lícování

* Normy, jejichž změna nebo zrušení může vyvolat věcnou změnu (změnu hodnot a požadavků) této normy a naopak,

Nahrazuje ČSN 01 4955 ze 17. 10. 1962 a ČSN 01 4958 z 27. 6. 1962

Účinnost od: 1. 1. 1981

00152