ICS 25.030

ČSN

EN ISO 52911-2

 

01 1830

Duben 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Aditivní výroba – Konstrukce –
Část 2: Laserová fúze polymerů s práškovým ložem

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.