ICS 17.180.20

ČSN

EN ISO 11664-4 

01 1720

Říjen 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kolorimetrie –
Část 4: Kolorimetrický prostor CIE 1976 L*a*b*

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.