ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 621.886.6

Schválena: 23.1.1953c

PERA TĚSNÁ
s mezními úchylkami šířky e7 nebo h9

ČSN 02 2562


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

 

Rozměry v mm

 

1X1.gif

 

Označení těsného pera s šířkou b = 18 mm s mezními úchylkami e 7*) a s délkou l = 50 mm:

 

Pero 18 e7 x 11 x 50 ČSN 02 2562

 

1Y1.gif

 

(Pokrač.)


Nahrazuje ČSN 1005, tab.II
Tato norma je závazná

Platí od:
1.3.1953

00332-- Vynechaný text --