ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA (STANDARD)

DT 621-217

22.10.1956

DVOJITÉ ZÁKLADOVÉ DESKY
pro přístupné základy

ČSN 02 8952


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

 

Rozměry v mm

 

1X1.gif

 

Označení dvojité základové desky o straně b = 395 mm:

Základová deska 395 ČSN 02 8952

 

1Y1.gif

 

(Pokrač.)Platí od
1.7.1957

00530-- Vynechaný text --