MDT 621-762. 3 Československá státnÍ norma Schválena: 19. 4. 1961a, b

Těsnění

PŘÍTLAČNÉ KOVOVÉ KROUŽKY

PRO MANŽETY U

se středěním vnitřním

ČSN 02 9562

Набивка. Металлические нажимные кольца для резиновых манжет U с внутренней центровкой

Metal thrust rings for U-type cups with inside centring

Rozměry v mm

Nahrazuje ČSN 02 9562 z června 1954

Tab. 1

 

D h 11

s

               

do

 

d H 8

jmenovitý rozměr

skutečný rozměr

jmenovitý rozměr

skutečný rozměr

d1

D1

D2

a

6

с

r

v j 12

průměr

počet otvorů

hmotnost 100 kusů

kg ≈

6

14

13

4

3, 5

8, 8

10

11, 2

2, 3

3

0, 8

0, 6

4, 5

1

3

0, 162

7

15

14

9, 8

11

12, 2

0, 178

8

16

15

10, 8

12

13, 2

0, 194

9

17

16

11, 8

13

14, 2

0, 210

10

18

17

12, 8

14

15, 2

0, 227

10

25

24

7, 5

7

15, 1

17, 5

19, 9

4, 4

6, 5

1, 2

1, 2

9

0, 268

11

22

21

5, 5

5

14, 9

16, 5

18, 1

2, 8

5

1

0, 8

7

0, 605

12

25

24

6, 5

6

16, 9

18, 5

20, 1

0, 774

(Pokrač. )

Leden 1962

Schválena 19. 4. 1961

Platí od 1. 3. 1962

Tato norma je závazná

ČP 3618-61

00553