ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.882.4

Schválena: 21.12.1988

HRUBÉ PODLOŽKY

ČSN 02 1721

JK 311

 

 

ČSN 02 1721 (eqv ST SEV 281-87)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Black washers

 

V této normě jsou zapracovány údaje ze ST SEV 281-87 Podložky ploché ocelové pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice. Třída přesnosti C.

Údaje souhlasné s ST SEV 281-87 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, Které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Rozměry podložek musí souhlasit s rozměry uvedenými na obrázku a v tab. 1

 

Rozměry v mm

 

1X1.gif

 

Označení podložky s průměrem d1 = 13,5 mm z oceli, bez úpravy povrchu:

 

Podložka 13,5 ČSN 02 1721.10


Nahrazuje ČSN 02 1721
z 22.1.1975

Účinnost od:
1.1.1990

24315-- Vynechaný text --