ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.86/87.067.2

Schválena: 27.10.1986

PODAVAČE
Typy a základní parametry

ČSN 26 6100


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Feeders. Types and basic parametrs

 

Tato norma platí pro nové konstrukce podavačů a stanoví jejich typy a základní parametry.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Názvosloví je v ČSN 26 0001.

 

II. TYPY A PARAMETRY

 

2. Typy podavačů

Základní parametry podavačů:

pásových -  jsou podle ON 26 3008

článkových - jsou podle ČSN 26 3508

redlerových - jsou podle ČSN 26 2508

šnekových -  jsou podle ČSN 26 2808

bubnových -  viz tab. 1 a čl. 5 až 7

turniketových - viz tab. 2 a čl. 8 až 10

talířových - viz čl. 11 a 12

žlabových - jsou podle ON 26 5708 - kmitočet se stanoví podle ČSN 26 0010

vibračních - jsou podle ON 26 5708 - kmitočet se stanoví podle ČSN 26 0010

roštnicových - jsou podle ON 26 5708 - kmitočet se stanoví podle ČSN 26 0010

vyhrnovacích - viz čl. 13 až 15

řetětových -  norma nestanoví

vozíkových - norma nestanovíÚčinnost od:
1.4.1988

25977-- Vynechaný text --