ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.86/87.06:677.7.001.24

Schválena: 15.4.1977

Zdvihací zařízení
VÝPOČET OCELOVÝCH LAN PRO JEŘÁBY
A ZDVIHADLA

ČSN 27 0100

JK 314

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Calculation of ropes for cranes and lifting machines

 

Tato norma stanoví výpočet ocelových lan zdvihacích, sklápěcích a podobných ústrojí jeřábů, vrátků a zdvihadel.

 

Norma neplatí pro výpočet ocelových lan výtahů, pohyblivých pracovních plošin, rypadel a vázacích lan.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Pracovní cyklus lana - období od počátku jednoho zdvihu do počátku následujícího zdvihu.

 

2. Ohyb lana - změna přímočaré dráhy pohybujícího se lana v zakřivenou dráhu podle obvodu kladky nebo bubnu a zpět do přímočaré dráhy.

 

3. Stejnosměrný ohyb lana - ohyb lana přes další kladku, která se  otáčí ve stejném smyslu jako kladka nebo buben předcházející.

 

4. Střídavý ohyb lana - ohyb lana přes další kladku, která se otáčí v opačném smyslu než předcházející kladka nebo buben.

 

5. Lanový (kladkostrojový) převod i - poměr statické síly způsobené břemenem k teoretické tažné síle potřebné pro jeho zvedání (bez pasivních odporů).

 

6. Větev lanového pohonu - část lana, jejíž začátek je na bubnu, vedená přes jednu nebo více kladek lanového pohonu a končící buď v pevném úvazku nebo na vyrovnávací kladce.

 

7. Poměrné zatížení lana q - poměr zatížení od průměrného břemene k zatížení od normového břemena, vyjádřený v procentech.

 

8. Zatížení od průměrného břemena - aritmetický průměr většího počtu případů zatížení od různých břemen.


Nahrazuje ČSN 27 0100
z 11.8.1956

Účinnost od:
1.5.1978

02361-- Vynechaný text --