ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.873:003.6

Schválena: 13.5.1978

Jeřáby
GRAFICKÉ SYMBOLY

ČSN 27 0108*
ST SEV 631-77


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cranes. Graphic symbols

 

Touto normou se zavádí ST SEV 631-77 Bezpečnostní technika. Jeřáby. Grafické symboly (viz str. 3 až 11) jako československá státní norma.

 

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci  mezi státy, které normy RVHP schválily (viz str. 11), se uplatňuje přímo norma RVHP.

 

Norma platí i pro dovážené výrobky.

 

DODATEK

 

Souvisící čs. normy

 

ČSN 01 2720 Bezpečnostní barvy

ČSN 01 8010 Bezpečnostní sdělení. Všeobecná ustanovení

ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky

 

Obdobná mezinárodní norma

ISO 3461-1976 Graphic symbols - General principles for presentation

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha - Jarmila Straková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: ing. Josef DrahoňovskýÚčinnost od:
1.12.1980

02365-- Vynechaný text --