ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 614.8
621.87:621.869.88

Schválená: 9.4.1980

Bezpečnostná technika
ŽERIAVY
Žeriavy kontejnerové

ČSN 27 0521*
ST SEV 1722-79


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Safety technique. Cranes. Container cranes

 

Touto normou sa zavádza

ST SEV 1722-79 Žeriavy kontejnerové (pozri str. 3 až 6) ako čs. štátna norma.

 

V zmluvneprávnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 6), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

 

DODATOK

 

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 1722-79 doporučil Slovenský úrad bezpečnosti práce Bratislava

Spracovateľ: Inšpektorát bezpečnosti práce Košice - Ing. Priputen

Oborové normalizačné stredisko: CHEPOS GR - Brno

Pracovník Úradu pre normalizáciu a meranie: Ing. Josef DrahoňovskýÚčinnosť od:
1.1.1982

02377-- Vynechaný text --