ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 614.8:621.873:621.86.065.3

Schválená: 13.7.1980

Bezpečnostná technika
ŽERIAVY
Žeriavy s nosnými lanami

ČSN 27 0531*
ST SEV 1721-79


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Safety technique. Cranes. Cable-way cranes

 

Touto normou sa zavádza

ST SEV 1721-79 Bezpečnostná technika. Žeriavy. Žeriavy s nosnými lanami (pozri str. 3 až 10) ako čs. štátna norma.

 

V zmluvneprávnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 10) sa používa (v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.

 

DODATOK

 

Zmeny proti predchádzajúcemu vydaniu

Táto norma nahrádza v celom rozsahu ON 27 3601 z 30. 11. 1964.

 

Vypracovanie normy

Schválenie ST SEV 1721-79 odporučil Slovenský úrad bezpečnosti práce, Bratislava.

Spracovateľ normy: Inšpektorát bezpečnosti práce, Banská Bystrica, pracovník - Ing. Ján Filo

Odborové normalizačné stredisko: Královopolská strojírna, Brno

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Josef Drahoňovský


Nahrádza ON 27 3601
z 30.11.1964

Účinnosť od:
1.12.1981

02378-- Vynechaný text --