DT 621. 86. 065         ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA (STANDARD)

Zdvihací zařízení

KLADKY A BUBNY PRO OCELOVÁ LANA

Блоки и барабаны для стальных канатов

ČSN 27 1820

Tato norma stanoví:

a)  výpočet minimálního průměru lanových kladek a bubnů pro jeřáby a pro jiná zdvihadla (nikoliv však pro výtahy) v závislosti na průměrech lan,

b)  řady jmenovitých průměru lanových kladek a bubnů pro jeřáby, jiná zdvihadla a výtahy,

c)   tvary a rozměry drážek a věnců lanových kladek a bubnů pro jeřáby, jiná zdvihadla a výtahy.

Tato norma se nevztahuje na lanovnice a bubny důlních zařízení, ani na kladky a bubny pro posuvny, pro ruční a lodní zdvihadla a zařízení pro hlubinná vrtání.

I. NÁZVOSLOVÍ.

1.   Vodicí lanová kladka - kladka, která slouží jen k vedení lana.

2.    Kladka vyrovnávací - kladka, která slouží jen k vyrovnávání tahu v jednotlivých větvích lana vedeného přes kladku.

3.    Tvar lanové drážky - vnitřní obrys věnce lanové kladky v příčném řezu věnce, vedeném středem kladky.

4.    Základní průměr kladky nebo bubnu - průměr vztažený na střed lana (hodnota užívaná při výpočtu minimálního průměru kladky nebo bubnu podle čl. 8).

5.   Jmenovitý průměr kladky Dk - nejmenší průměr kladky měřený na dně drážky pro lano.

6.   Jmenovitý průměr bubnu Db - nejmenší průměr bubnu měřený na střed navinutého lana.

7.    Šířka věnce lanové kladky - největší šířka měřená na obvodu kladky.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY. Nejmenší dovolené průměry lanových kladek a bubnů.

8.   Nejmenší dovolený základní průměr D v mm lanové kladky nebo bubnu se vypočítává z rovnice

D = d. α

Květen 1957

Schválena 22. 10. 1956

Platí od 1. 7. 1957

Tato norma je závazná

ČSST 9681-56

02379