DT 621. 877                            ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 18. 10. 1967

LANOVÉ JEŘÁBY

Hlavní parametry

ČSN 27 3600

JK 473 3

Канатные краны. Основные параметры

Ropeway cranes Basic parametres

Tato norma platí pro nové konstrukce lanových jeřábů, navrhované po dni účinnosti této normy.

1.   Hlavní parametry lanových jeřábů jsou:

a)   nosnost,

b)   rychlost zdvihu,

c)   rychlost pojezdu kočky,

d)   rychlost pojezdu věže,

e)   rozpětí,

f ) výška zdvihu.

2.   Jmenovité hodnoty uvedených parametrů jsou uvedeny v tab. 1 až 4; hodnoty pro rozpětí a výšku zdvihu se nestanoví, neboť se volí podle potřeby.

Tab. 1. Nosnosti

t

1, 6

3, 2

5

10

16

. 20

Jmenovitá nosnost vozu zatížit.

je největší hmotnost břemene, kterým se smí jeřáb v pro-

Tab. 2. Rychlosti zdvihu

           

m/min

25

40

63 80

100

125

Tab. 3. Rychlosti pojezdu kočky

m/min

63

100

160

250

400

560

Nahrazuje ČSN 27 3303 z 25. 1. 1961

Účinnost od: 1. 4. 1968

02391