ČESKÁ NORMA

MDT 621.874:624.042

Duben 1994

Jeřáby
ZÁSADY KONSTRUOVÁNÍ PODLE
ZATÍŽENÍ A KOMBINACÍ ZATÍŽENÍ
Část 5: Mostové a portálové
mostové jeřáby

ČSN
ISO 8686-5

27 0114

 

 

 

Cranes. Desing principles for load combinations. Part 5: Overhead travelling and portal bridge cranes

Appareils de levage à charge suspendue. Principes de calcul des charges et des combinations de charge. Partie 5: Ponts roulants et ponts portiques

Kräne. Berechnungsgrundsätze für Lasten und Lastkombinationen. Teil 5: Brückerkräne und Portalbrückerkräne

 

Tato norma obsahuje ISO 8686-5:1992

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4302 zavedena v ČSN 27 0103 Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů. Výpočet podle mezních stavů

ISO 4306-1 zavedena v ČSN ISO 4306-1 Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně (27 0000)

ISO 4310 zavedena v ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla. Zkoušení

ISO 8306 zavedena v ČSN 27 0201 Žeriavy. Mostové žeriavy.

Technické požiadavky a v ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy

ISO 8686-1 zavedena v ČSN ISO 8686-1 Jeřáby. Zásady konstruování podle zatížení a kombinací zatížení. Část 1: Všeobecně (27 0110)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: LOD - NOR Praha, IČO 158 95262, Jaroslav Třeštík

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16122


Strana 2

JEŘÁBY. ZÁSADY KONSTRUOVÁNÍ PODLE ZATÍŽENÍ

ISO 8686-5

A KOMBINACÍ ZATÍŽENÍ.

První vydání

Část 5: Mostové portálové mostové jeřáby

1992-08-15


 

MDT 621.874:624.042

 

Deskriptory: lifting equipment, cranes (hoists), travelling cranes, portal bridge cranes, loads (forces), rules of calculation.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní, vládní a nevládní organizace, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodní normy Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 8686-5 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96 Jeřáby, subkomisí SC 9 Mostové a portálové mostové jeřáby.

 

ISO 8686 sestává z těchto částí, pod všeobecným názvem Jeřáby. Zásady konstruování podle zatížení a kombinací zařízení:

- Část 1: Všeobecně

- Část 2: Mobilní jeřáby

- Část 3: Věžové jeřáby

- Část 4: Výložníkové jeřáby

- Část 5: Mostové a portálové jeřáby

 

Zásady konstruování podle zatížení věžových jeřábů budou obsaženy v ISO 8686-3.

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 8686 uvádí použití ISO 8686-1 u mostových a portálových jeřábů definovaných v ISO 4306-1 a udává specifické hodnoty součinitelů, které jsou použité.

 -- Vynechaný text --