ČESKÁ NORMA

ICS 21.220.30;53.020.30

Únor 1996

Zdvihací háky - Terminologie

ČSN
ISO 1837

27 1901

 

 

 

Lifting hooks - Nomenclature

Crochets de levage - Nomenclature

Hubhaken - Terminologie

 

Tato norma je identická s ISO 1837:1973.

This standard is identical with ISO 1837:1973.

 

Národní předmluva

 

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚHŽ, a. s., Dobrá, IČO 45193797, Ing. Dušan Premus

Technická normalizační komise: TNK 100 Řetězy, lana, vázací prostředky a příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jiří Janouš

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18975


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 1837

Zdvihací háky - Terminologie

První vydání

1973-02-01


 

MDT 621.86.061:001.4

Deskriptory: hoists, hooks, nomenclature, symbols.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Kazdy člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo byt zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich při je tím jako mezinárodních norem, radou ISO.

Před rokem 1972 byly výsledky práce technických komisí vydávány jako doporučení ISO; tyto dokumenty jsou nyní přetvářeny na mezinárodní normy. Součástí tohoto procesu je nahrazení doporučení ISO R 1837-1970 mezinárodní normou ISO 1837, zpracovanou technickou komisí ISO/TC 111 Článkové řetězy z kruhové oceli, řetězová kola, zdvihací háky a příslušenství.

Členské země, které schválily doporučení:

Austrálie   Japonsko     SAR

Belgie      JAR          Spojené království

Brazílie    Nizozemsko   SSSR

Francie     Norsko       Švédsko

Indie       Novy Zéland  Thajsko

Itálie      Peru         Turecko

Izrael      Řecko        USA

Členská země, která z technických důvodů vyjádřila s doporučením nesouhlas:

Německo *)

 

1 Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma zavádí terminologii a znázornění háků všech typů, používaných na zdvihacích zařízeních všech druhů.

 -- Vynechaný text --