ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.87-18

Listopad 1992

JEŘÁBY A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ
KLASIFIKACE Druhé vydání
Část 1: Všeobecně

ČSN 
ISO 4301/1

27 0020

 

 

 

Cranes and lifting appliances. Classification. Part 1: General

Grues et appareils de levage. Classification. Partie 1: Généralités

Krane und Hebezeuge. Die Klassifizierung. Der Teil 1: Allgemeine Begriffe

 

Tato norma obsahuje ISO 4301/1:1986.

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v působnosti Federálního ministerstva dopravy v čl. 2.2.3, 3.1 až 3.3, 4.1 až 4.3, na základě jeho požadavku.

 

Národní předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma nahrazuje ČSN 27 0009 Bezpečnostní technika. Jeřáby. Klasifikace mechanismů podle pracovních režimů z 24. 12. 1981.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXD. D/jeřáby, QXD/zdvihací zařízení, LIG. L/klasifikační systémy

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: CRANE SERVIS Praha, IČO 0056 9437, Ing. Miroslav Chromečka

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák

 

Federální úřad pro normalizací a měření
23054


Strana 2

JEŘÁBY A ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

ISO 43O1 /1

KLASIFIKACE

Druhé vydání

Část 1: Všeobecně

1986-06-15


 

MDT 621.87-18

 

Deskriptory: hadling equipment, lifting equipment, cranes (hoists), classification.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO. Mezinárodní normy se schvalují podle postupů ISO, které vyžadují souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 4301/1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 96, Jeřáby, zdvihací zařízení a příbuzná zařízení.

 

Tímto druhým vydáním se ruší a nahrazuje první vydání (ISO 4301:1980), jehož menší revizi představuje.

 

Uživatelé by měli vzít na vědomí, že všechny mezinárodní normy občas procházejí revizí a všechny odvolávky v této normě na jakékoliv jiné mezinárodní normy se týkají vždy jejich posledního vydání, pokud není stanoveno jinak.

 -- Vynechaný text --