ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.863/.864

Listopad 1992

Zdvihací zařízení
VELIKOST BUBNŮ A KLADEK
Mobilní jeřáby

ČSN
ISO 8087

27 1822

 

 

 

Lifting appliances. Mobile cranes. Drum and sheave sizes

Appareils de levage. Grues mobiles. Dimensions des tambours et des poulies

Hebevorrichtungen. Mobilkrane. Größen von Trommeln und Rollen

 

Tato norma obsahuje ISO 8087:1985.

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná

-  v působnosti Slovenského báňského úřadu v čl. 3

-  v působnosti Federálního ministerstva dopravy v čl. 3

na základě jejich požadavku.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 4301/2 zavedena v ČSN ISO 4301/2 Zdvihací zařízení. Klasifikace. Část 2: Mobilní jeřáby

ISO 4306/2 zavedena v ČSN ISO 4306/2 Zdvihací zařízení. Názvosloví. Část 2: Mobilní jeřáby

ISO 4308/1 zavedena v ČSN ISO 4308/1 Jeřáby a zdvihací zařízení. Výběr ocelových lan. Část 1: Všeobecně

ISO 4309 zavedena v ČSN ISO 4309 Jeřáby. Ocelová lana. Praktické zásady pro prohlídky ocelových lan a jejich vyřazování z provozu

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QXD/zdvihací zařízení, QXD.QO/zařízení pro zvedání břemen, QXD.D/jeřáby, QXD.DL/jeřáby na kolovém nebo pásovém  podvozku, QXR.MH/bubny zdvihadel, QXR.CR/kladky na zvedání břemen, ATB.X/velikost

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ČKD Slaný, akciová společnost, IČO 508 161, Irena Vosátková

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dvořák

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
23087


Strana 2

Zdvihací zařízení

ISO 8087

MOBILNÍ JEŘÁBY

První vydání

VELIKOSTI BUBNŮ A KLADEK

1985-08-01


 

MDT  621.863:621.2/3

 

Deskriptory: lifting equipment, cranes (hoists), drums, hoisting pulleys, dimensions

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizazaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma, pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní komise vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO.

Mezinárodní normu ISO 8087 vypracovala technická komise ISO/TC 96 Jeřáby.

 -- Vynechaný text --