ICS 43.150

ČSN

EN ISO 4210-5 

30 9000

Leden 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola –
Část 5: Zkušební metody pro řízení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO 4210-1 (30 9000) z ledna 2015, ČSN EN ISO 4210-2 (30 9000)
z ledna 2015, ČSN EN ISO 4210-3 (30 9000) z ledna 2015, ČSN EN ISO 4210-4 (30 9000) z ledna 2015, ČSN EN ISO 4210-6 (30 9000) z ledna 2015, ČSN EN ISO 4210-7 (30 9000) z ledna 2015,
ČSN EN ISO 4210-8 (30 9000) z ledna 2015 a ČSN EN ISO 4210-9 (30 9000) z ledna 2015
nahrazují ČSN EN 14764 (30 9046) z června 2006, ČSN EN 14766 (30 9044) z února 2014
a ČSN EN 14781 (30 9045) z května 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.