ČESKÁ NORMA

MDT 669.3

Březen 1994

MĚĎ TVÁŘENÁ 42 3000
Cu99,95

ČSN 42 3000


 

 

 

Wrought copper Cu99,95

Cuivre corroyé Cu99,95

Verformtes Kupfer Cu99,95

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 42 0055 Číselné označování těžkých a lehkých kovů

ČSN 42 1331 Odpad neželezných kovů

ČSN ISO 2626 Měď. Zkouška vodíkové křehkosti (42 0423)

 

Obdobné mezinárodní normy

ISO 1337-1980 Wrought copper (having minimum coppers contents of 99,85 %) - Chemical composition and forms of wrought products (Tvářené mědi s minimálními obsahy mědi 99,85 % - Chemické složení a druhy tvářených výrobků)

ISO 1634-1:1987 Wrought copper and copper alloy plate, sheet and strip. Part 1: Technical conditions of delivery for plate,

sheet and strip for general purposes (Desky, plechy a pásy z mědi a slitin mědi tvářených - Část 1: Technické dodací předpisy pro desky, plechy a pásy pro všeobecné účely)

ISO 1637:1987 Wrought  copper and copper alloy rod  and bar - Technical conditions of delivery  (Tyče z mědi a slitin mědi

tvářených - Technické dodací předpisy)

DIN 1787-1973 Kupfer. Halbzeug (Měď. Tvářené výrobky)

NF A 51-050-1983 Classification des Cuivres (Klasifikace mědí)

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ON 42 3000 z 18. 12. 1981

 

ã Český normalizační institut, 1993
16033


Strana 2

Změny proti předchozí normě

V souladu s mezinárodními normami byla značka materiálu a chemické složení změněny na Cu99,95. Do normy bylo zavedeno mezinárodní označení druhu mědi Cu-OF podle ISO 1337:1981.

Plechy a další stavy a vlastnosti výrobků se převzaly ze souvisících ISO. Zkouška střídavým ohýbáním dle ČSN 42 0423

byla nahrazena ekvivalentní zkouškou dle ČSN ISO 2626. Norma byla redakčně upravena podle platné metodiky.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Inovační technologické centrum-VÚK, Panenské Břežany IČO 011711 - Ing. Jiří Faltus, CSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Milan Skoták


Strana 3

Předmět normy

Tato norma stanoví chemické  složení, mechanické, technologické a fyzikální vlastnosti  pro plechy, pásy, pruhy, tyče, trubky z tvářené mědi 42 3000 Cu99,95.

Norma obsahuje informativní přílohu.

 

3Y1.gif

Strana 4
4Y1.gif

Strana 5
5Y1.gif

Strana 6
6Y1.gif


-- Vynechaný text --