ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.200.20                                                                                                                               Prosinec 2004

Olejnatá semena -
Část 2: Semeno řepky

ČSN 46 2300-2

Platí od 2006-07-01

Oilseeds - Rape seed

Nahrazení předchozích norem

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 2300-2 z května 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71947
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Struktura normy

ČSN 46 2300 se společným názvem Olejnatá semena se skládá ze samostatných částí:

      Část 1: Společná ustanovení

      Část 2: Semeno řepky

      Část 3: Semeno máku

      Část 4: Semeno hořčice

      Část 5: Semeno lnu

      Část 6: Semeno slunečnice

      Část 7: Semeno sóji

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu posuzování jakosti olejnatých semen v souladu s ČSN EN ISO 658 Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot, kterou se zcela mění termíny a definice a současně i způsob posuzování nečistot. Ručnímu třídění předchází prosev zkušebního vzorku příslušným sítem.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 8892:1998 (46 1037) Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení celkového zbytkového hexanu (idt ISO 8892:1987)

ČSN EN ISO 9289:1998 (46 1039) Extrahované šroty olejnatých semen - Stanovení volného zbytkového hexanu (idt ISO 9289:1991)

ČSN ISO 3310-2:1994 (25 9611) Zkušební síta. Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu

ČSN 46 1011-1:1988 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

ČSN 46 1011-3:1988 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Stanovení napadení skladištními škůdci

Související právní předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: AGROFERT HOLDING, a.s., IČ 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace, Ing. Miloslav Mezuliáník, Ph.D.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky semene řepky olejky (Brassica napus L. var. napus) určeného na výrobu olejů. Podle této normy se také posuzuje semeno řepky ladní (řepice ozimá) Brassica campestris L. syn. Brassica rapa L., pokud je určeno pro výrobu olejů.

Podle výchozí odrůdy se rozlišuje řepka:

1)    s nízkým obsahem glukosinolátů, do 25 mmol.g-1 semene při 8 % vlhkosti;

2)    ostatní, s obsahem glukosinolátů nad 25 mmol.g-1 semene při 8 % vlhkosti.-- Vynechaný text --