ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 678.743.22-416

Schválena: 1.2.1989

Plasty
FÓLIE Z NEMĚKČENÉHO
POLYVINYLCHLORIDU (PVC)
Technické požadavky

ČSN 64 6210

JK 283

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Uplasticized polyvinylchlorid foils Technical requirements

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání fólií z neměkčeného polyvinylchloridu, vyráběných válcováním, popřípadě válcováním a přelisováním.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

1. Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu (dále jen fólie) se vyrábějí jako technické a pro styk s poživatinami. Fólie mohou být dodávány čiré, přírodní nebo barevné.

 

2. Fólie se vyrábějí z polymeru - PVC, modifikovaného PVC, popřípadě kopolymerů PVC - vhodného pro výrobu fólií a dalších přísad. Suroviny používané na výrobu fólií musí odpovídat ČSN 64 3201, ČSN 64 3202 a další technické dokumentaci.

 

3. Doporučené použití je uvedeno v materiálových listech. Každý uživatel je povinen prověřit si vhodnost fólie pro zamýšlené použití, které musí být v souladu s jejími fyzikálními vlastnostmi.

 

4. Fólie a výrobky z nich zhotovené lze použít bez podstatných změn vlastností při teplotách v rozmezí od -5 oC do +40 oC. Při teplotách -5 oC materiál křehne a stává se tříštivým.

 

5. Fólie určené pro styk s poživatinami (potravinářské) musí vyhovovat platným hygienickým předpisům (viz Dodatek).

 

Třídění a označování

 

6. Fólie se třídí podle tří základních charakteristických znaků:

 

a) typu fólie,


Nahrazuje ČSN 64 6210
z 30.6.1976 a ČSN 64 6211 z 31.7.1978

Účinnost od:
1.1.1990

29886-- Vynechaný text --