ICS 83.080.01

ČSN

EN ISO 17556

 

64 0513

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Stanovení úplné aerobní biodegradability materiálů z plastů
v půdě měřením spotřeby kyslíku v respirometru nebo měřením množství uvolněného oxidu uhličitého

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 17556 (64 0513) z ledna 2013.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.