ICS 83.080.10

ČSN

EN ISO 21627-1 

64 1330

Duben 2010 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Epoxidové pryskyřice – Stanovení obsahu chloru –
Část 1: Anorganický chlor

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 21627-1 (64 1330) z dubna 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.