ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 684.4:001.4

Schválena: 14.3.1988

NÁZVOSLOVÍ
V NÁBYTKÁŘSKÉM PRŮMYSLU
Základní pojmy

ČSN 91 0000


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Terminology in furniture industry

 

Tato norma stanoví české a slovenské názvy v nábytkářském průmyslu, používané v technických podkladech, odborné literatuře, učebnicích, příručkách, obchodním styku apod.

Poznámka: Při stanovení jednotlivých názvů se přihlíželo k názvům nejvíce vžitým, ale technicky a jazykově správným, používaným jak na pracovištích, tak i v praxi dokumentační, lektorské i překladatelské.

 

Norma je rozdělena do těchto částí:

A. Všeobecné pojmy

B. Základní třídění nábytku

C. Výrobky

D. Montážní články a montáž nábytku

E. Montážní články čalouněného nábytku a části čalounění

F. Plochy nábytku

G. Povrchová úprava

H. Vlastnosti nábytku

 

V abecedních rejstřících se u jednotlivých názvů uvádí pořadové číslo.


Nahrazuje ČSN 91 0000
z 31.7.1978

Účinnost od:
1.4.1989

31902-- Vynechaný text --