ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 11073-20601 

98 0014

Srpen 2011 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika –
Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči –
Část 20601: Profil aplikace – Optimalizovaný protokol výměny

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.