PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 12.2017ČSN EN ISO 15257 - Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma
  • 12.2017ČSN EN ISO 21148 - Kosmetika - Mikrobiologie - Obecné pokyny pro mikrobiologické vyšetřování
  • 12.2017ČSN EN ISO 21149 - Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií
  • 12.2017ČSN EN ISO 18415 - Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů
  • 12.2017ČSN EN ISO 9697 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta v neslaných vodách - Metoda tlusté vrstvy