PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP
Jak získat přístup
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 7.2016ČSN CLC/TR 60079-32-1 - Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny
  • 7.2016ČSN EN ISO 6383-1 - Plasty - Fólie a desky - Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání - Část 1: Metoda trouser
  • 7.2016ČSN EN ISO 20200 - Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za simulovaných podmínek kompostování v laboratorním měřítku
  • 7.2016ČSN EN ISO 19109 - Geografická informace - Pravidla pro aplikační schéma
  • 7.2016ČSN EN 16724 - Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Pokyny pro montáž a upevnění pro stanovení reakce na oheň systémů ETICS