PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 9.2016ČSN EN ISO 2589 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky
  • 9.2016ČSN EN ISO 3377-2 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 2: Oboustranné trhání (roztržení štěrbiny)
  • 9.2016ČSN EN 1628+A1 - Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení
  • 9.2016ČSN EN ISO 2417 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody za statických podmínek
  • 9.2016ČSN EN ISO 17229 - Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vodních par