PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 6.2017ČSN EN 13618 - Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy
  • 6.2017ČSN EN 62680-1-2 - Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 1-2: Společné části - Specifikace výkonového USB
  • 6.2017ČSN EN ISO 10545-13 - Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti
  • 6.2017ČSN EN 12207 - Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace
  • 6.2017ČSN P CEN/TS 17010 - Nanotechnologie - Návod na měření veličin charakterizujících nanoobjekty a materiály, které je obsahují