PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 7.2017ČSN EN 16584-3 - Železniční aplikace - Konstrukce s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - Obecné požadavky - Část 3: Optické a třecí charakteristiky
  • 7.2017ČSN EN 16584-1 - Železniční aplikace - Konstrukce s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - Obecné požadavky - Část 1: Kontrast
  • 7.2017ČSN EN 16584-2 - Železniční aplikace - Konstrukce s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - Obecné požadavky - Část 2: Informační systém
  • 7.2017ČSN EN 16585-3 - Železniční aplikace - Konstrukce pro použití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace - Zařízení a komponenty ve vozidle - Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře
  • 7.2017ČSN EN 16585-1 - Železniční aplikace - Konstrukce pro použití osobami se sníženou schopností pohybu a orientace - Zařízení a komponenty ve vozidle - Část 1: Toalety